ไทยผ่อนคลายโควิด-19 ไม่ต้องกักตัว-สังเกตอาการ 10 วัน ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน

20 พฤษภาคม 2565, 12:55น.


          หลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.ชุดใหญ่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ที่ประชุมศบค. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 18 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้มีการคงไว้ซึ่งบรรดามาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่อไปจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินการเป็นโรคประจำถิ่นตามที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนด          สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ต่ำกว่าเส้นคาดการณ์สีเขียว ปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจต่ำกว่าเส้นสีเหลือง การเสียชีวิตลงมาต่ำกว่าเส้นสีเขียว  โดยวันนี้ประเทศไทยรายงานผู้ติดเชื้อ 6,463  คน หายป่วย 7,091 คน เสียชีวิต 41 ราย รักษาตัว 58,910 คน ฉีดวัคซีน 136 ล้านโดส จากกราฟระลอก ม.ค. 2565 สูงกว่า เม.ย. 2564 แต่ก็ลดลงมาก ยอดเสียชีวิตน้อยกว่า ทิศทางถือว่าเป็นบวก 

          ส่วนมาตรการด้านสาธารณสุขปรับเปลี่ยนจากเดิมสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง จะต้องกักตัวเอง 5 วัน และสังเกตอาการ 5 วัน ตอนนี้ให้สังเกตอาการ 10 วัน สามารถไปทำงานได้ หรือทำงานที่บ้าน ให้อยู่ในสังคมได้ แต่ต้องเฝ้าระวัง หากมีอาการก็ไปตรวจ นี่คือการผ่อนคลาย          ด้านการปรับเป็นโรคประจำถิ่น ตามมาตรการด้านสาธารณสุข ที่ปรับเร็วขึ้น 2 สัปดาห์ ระยะที่ 3 มาเกิดในช่วงปลาย พ.ค. หรือต้นมิ.ย.ซึ่งเร็วขึ้นกว่าเดิม แต่การจะประกาศเป็นโรคประจำถิ่น ยังกำหนดไว้ตามเดิม คือ  1 ก.ค. เพราะต้องติดตามมาตรการผ่อนคลายและการเปิดเทอม เพื่อให้ตัวเลขต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 ก.ค.เป็นไปได้จริง รวมถึงติดตามสถานการณ์ หลังการผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิงในวันที่ 1 มิถุนายน จะเป็นตัวแปรด้วย          #โควิด19#ไม่ต้องกักตัว  

ข่าวทั้งหมด