รมว.สธ. ชื่นชมการทำงานรพ.ฝาง แนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง

15 มกราคม 2565, 16:09น.


          นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโควิด-19 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ และ อสม. และกล่าวว่า บุคลากรมีความพร้อมและมีความตั้งใจให้บริการ ทำให้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลง โดยยังมีการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง และกรมสุขภาพจิต จัดทีมสุขภาพจิต และ อสม. ติดตาม ประเมินสภาพจิตใจผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาทั้งใน HI/CI โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลหลัก


          ในการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พบว่าได้ฉีดให้แก่ประชาชนทั้งคนไทยคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์ ข้อมูลถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 อ.ฝาง ฉีดวัคซีนสะสม 174,258 โดส บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ใน อ.ฝาง 900 คน ได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 แล้วร้อยละ 86.88 ที่สำคัญ มีการจัดทีมสุขภาพจิต ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ใช้ภาษาถิ่นสนทนาให้ข้อมูลสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนที่ยังมีความลังเลตัดสินใจฉีดเข้ารับการฉีดวัคซีน ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนมากขึ้น


          สำหรับ โรงพยาบาลฝาง เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 232 เตียง มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบเกือบทุกสาขา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 ได้ใช้มาตรการ COVID Free Setting ในโรงพยาบาล และมาตรการต่างๆ เช่น การส่งยาทางไปรษณีย์ รับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน เพื่อยืดการให้บริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล รักษาระยะห่าง งดเฝ้าไข้ และจำกัดการเยี่ยมผู้ป่วย เป็นต้น


....


#กระทรวงสาธารณสุข


#เชียงใหม่


 
ข่าวทั้งหมด