ฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 602,487 โดส กรุงเทพฯฉีดเข็มที่ 4 แล้ว 150,529 คน

15 มกราคม 2565, 09:21น.


          ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 14 ม.ค. 2565) รวม 108,916,435 โดส ใน 77 จังหวัดภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 14 มกราคม 2565          ยอดฉีดทั่วประเทศ 602,487 โดสเข็มที่ 1 จำนวน 56,398 คนเข็มที่ 2 จำนวน 144,824 คนเข็มที่ 3 จำนวน 401,265 คน          จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสมเข็มที่ 1 สะสม 51,751,305 คน หรือร้อยละ 71.8 ของประชากรเข็มที่ 2 สะสม 47,445,961 คน หรือร้อยละ 65.9 ของประชากรเข็มที่ 3 สะสม 9,719,169 คน หรือร้อยละ 13.5 ของประชากร        กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ค.65 เวลา 16.00 น.          ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 64,654 โดสเข็มที่ 1 จำนวน 2,516 คนเข็มที่ 2 จำนวน 5,014 คนเข็มที่ 3 จำนวน 46,453 คนเข็มที่ 4 จำนวน 10,671 คน          ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 20,164,025 โดสเข็มที่ 1 จำนวน 9,297,581 คนเข็มที่ 2 จำนวน 8,607,128 คนเข็มที่ 3 จำนวน 2,108,787 คนเข็มที่ 4 จำนวน 150,529 คน

...#ศบค#กรุงเทพมหานคร#วัคซีนโควิด#วัคซีนบูสเตอร์

ข่าวทั้งหมด