ชลบุรีมีผู้ป่วยรายใหม่ 525 คน 3 คลัสเตอร์ร้านอาหารและบริษัทมีผู้ป่วยเพิ่มอีก 19 คน

15 มกราคม 2565, 07:31น.


          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 525 คน เสียชีวิต 3 ราย หายป่วย 525 คน          ผู้ป่วยอยู่ในระหว่างการรักษา 8,250 คน          ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ได้แก่1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 30 คน สะสม 344 คน และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 65 คน2. Cluster ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 12 คน สะสม 1,012 คน3. Cluster ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันท์ รุ่งโรจน์ บริการ อ.ศรีราชา 3 คน สะสม 3 คน4. Cluster บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 4 คน สะสม 15 คน5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 11 คน6. บุคลากรทางการแพทย์ 13 คน7. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 13 คน ดังนี้     7.1 เดินทางมาจาก กทม. 4 คน     7.2 เดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 คน     7.3 เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรี 1 คน     7.4 เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ 1 คน     7.5 เดินทางมาจากจังหวัดพะเยา 1 คน     7.6 เดินทางมาจากจังหวัดราชบุรี 1 คน     7.7 เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้ว 1 คน      7.8 เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี 1 คน       7.9 เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี 1 คน        8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน     8.1 ในครอบครัว 115 คน     8.2 จากสถานที่ทำงาน 114 คน     8.3 บุคคลใกล้ชิด 32 คน     8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 15 คน9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 19 คน 10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 144 คน                ณ วันที่ 15 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,825,076 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 4,389 คน ปอดอักเสบ 17 คน ใส่ท่อหายใจ 2 คน และเสียชีวิต 4 ราย          ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 102,005 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 401,992 คน รวม 503,997 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 167 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 5,838 คน ปอดอักเสบ 11 คน ใส่ท่อหายใจ 3 คน และเสียชีวิต 6 ราย         ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (อายุเฉลี่ย 82 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสองราย) 

....#ชลบุรี#โควิด19

ข่าวทั้งหมด