ศูนย์พักคอยฯ (CI) กทม. 41 แห่ง พร้อมรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

08 มกราคม 2565, 14:52น.


          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำชับด้านการเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) จำนวน 41 แห่ง รวม 5,158 เตียง ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ โดยวันนี้ (8 ม.ค.) เป็นการตรวจความพร้อมของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตดุสิต บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย ถ.สามเสน ซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะสำหรับเด็กและครอบครัว เป็น 1 ใน 13 แห่งแรก ที่เปิดให้บริการได้ก่อน สามารถรองรับผู้ป่วยเด็กอายุ 5-12 ปี  52 คน แบ่งเป็นชาย 26 คน และหญิง 26 คน ซึ่งได้ปรับสถานที่เป็น stand by mode เพื่อรองรับอยู่แล้ว คือถ้ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นเด็กอายุ 5-12 ปี ก็สามารถรับผู้ติดเชื้อมาดูแลได้ทันที
          นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน 4 แห่ง และโรงพยาบาลสนามประจำกลุ่มเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต (District Field HospitaVC Plus) จำนวน 7 แห่ง โดยดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐและเอกชน จำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น 4,974 เตียง รวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเพิ่มเติมอีก 25,345 เตียง แบ่งออกเป็น โรงพยาบาลหลัก 2,922 เตียง, โรงพยาบาลสนาม 2,898 เตียง และ Hospitel 19,525 เตียง อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยประจำศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาตัวที่บ้านแบบ Home Isolation (HI) ซึ่งอาจมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเตรียมความพร้อมศูนย์เอราวัณเพื่อรับส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการ ความรุนแรงของโรค ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อประจำกลุ่มเขตที่พร้อมเปิดให้บริการอีก 12 ศูนย์ ได้แก่


1.บริษัท RBS Logistic จำกัด เขตลาดพร้าว 175 เตียง


2.โรงเรียนการไปรษณีย์ เขตหลักสี่ 118 เตียง


3.ประปาแม้นศรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 100 เตียง


4.ศูนย์ตันปัน เขตห้วยขวาง 145 เตียง


5.วัดสะพาน เขตคลองเตย 500 เตียง


6.นาซ่า แบงค์คอก เขตสวนหลวง 92 เตียง


7.ศูนย์พักคอย กทม. เขตคันนายาว 127 เตียง


8.ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตบางกะปิ 133 เตียง


9.ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตทวีวัฒนา 114 เตียง


10.ศูนย์สร้างสุขทุกวัย (สตรี) เขตบางกอกใหญ่ 50 เตียง


11.วัดกำแพง เขตภาษีเจริญ 100 เตียง


12.ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตบางขุนเทียน 120 เตียง 


          ขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เช่น สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ใช้เจลแอลกอฮอล์ และการรักษาระยะห่างทางสังคม หากประชาชนท่านใดที่สงสัยว่าตนเองติดเชื้อและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1300 และ 1669


....


#กรุงเทพมหานคร


#ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ
ข่าวทั้งหมด