เชียงใหม่มีผู้ป่วยลดลงต่อเนื่อง เหลือ 135 คน หายป่วย 321 คน

04 ธันวาคม 2564, 19:38น.


          สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (4 ธ.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 135 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 313 คน          หายป่วย 321 คน          อยู่ในระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,210 คน แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 58 คนโรงพยาบาลรัฐ 371 คนโรงพยาบาลเอกชน 713 คนโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 20 คนโรงพยาบาลต่างจังหวัด 43 คนCommunity Isolation (CI) 1,020 คนHome Isolation (HI) 360 คน          ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่างการรักษาเป็นผู้ที่มีอาการหนัก (สีแดง) 89 คน          มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 132 ราย          การตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (3 ธ.ค. 64) จำนวน 1,881 คน พบผู้มีผลบวก 113 คน          ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,470,080 คน คิดเป็นร้อยละ 85.01 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 272,082 คน คิดเป็นร้อยละ 83.03กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 137,273 คนและกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,060,725 คน คิดเป็นร้อยละ 82.83

...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่#เชียงใหม่#โควิด19

ข่าวทั้งหมด