กทม.สรุปกิจการที่ได้รับมาตรฐาน SHA 8,783 แห่ง ส่วน SHA Plus 1,504 แห่ง ร้านอาหารมากที่สุด

26 พฤศจิกายน 2564, 12:11น.


          กรุงเทพมหานคร (กทม.) รายงานจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่กทม.ที่ผ่านมาตรฐาน SHA /SHA Plus ข้อมูลวันศุกร์ที่ 26 พ.ย.64 เวลา 08.00 น. 


1.มาตรฐาน SHA สถานประกอบการในพื้นที่กทม. ที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) มีทั้งหมด 8,783 แห่ง แบ่งเป็น 


 -ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 6,028 แห่ง 


 -โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 762 แห่ง 


 -นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 62 แห่ง 


 -ยานพาหนะ 597 แห่ง 


 -บริษัทนำเที่ยว 488 แห่ง 


 -สุขภาพและความงาม 361 แห่ง 


 -ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 128 แห่ง 


 -กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 19 แห่ง 


 -การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 121 แห่ง 


 -ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 217 แห่ง 


2.มาตรฐาน SHA Plus สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 1,504 แห่ง แบ่งเป็น 


 -ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 503 แห่ง 


 -โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 485 แห่ง 


 -นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 12 แห่ง 


 -ยานพาหนะ 243 แห่ง 


 -บริษัทนำเที่ยว 100 แห่ง 


 -สุขภาพและความงาม 52 แห่ง 


 -ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 24 แห่ง 


 -กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 3 แห่ง 


 -การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 20 แห่ง 


 -ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 62 แห่ง 


**สำหรับสถานประกอบการใดยังไม่ได้ขออนุญาตตามมาตรการ SHA/SHA+สามารถดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/thailandsha


 


#มาตรฐานSHA


#มาตรฐานSHAPLUS


CR:กรุงเทพมหานคร 


 
ข่าวทั้งหมด