หลัง 30 พ.ย.จับจริง สถานประกอบการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

26 พฤศจิกายน 2564, 05:03น.


          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มอบหมายกระทรวงแรงงาน บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเป็นระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ขาดแคลนแรงงาน พร้อมกับควบคุมป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน ดำเนินการตรวจสถานที่ก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และสถานที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้าง เพื่อให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบการจ้างงานตามกฎหมาย ประเทศไทย และได้รับการดูแลตามสิทธิ 


          ภายหลังจากวันที่ 30 พ.ย. 64 กรมการจัดหางาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งมีทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ จะตรวจสอบ ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอย่างจริงจัง หากตรวจพบการกระทำผิดกฎหมาย 


-นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุก และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีก 3 ปี 


-คนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี


 


#อย่านำเข้าแรงงานผิดกฎหมาย


#กระทรวงแรงงาน


CR:ศูนย์ข้อมูลCOVID-19


 
ข่าวทั้งหมด