ยุโรป เสนอให้ 'ใบรับรองวัคซีน' มีอายุ 9 เดือน เริ่ม10 ม.ค.65

26 พฤศจิกายน 2564, 04:34น.


          คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องวันหมดอายุของใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือ วัคซีนฟาสปอร์ต ในรูปแบบดิจิทัล EU Digital COVID Certificate โดยจะกำหนดให้มีอายุ 9 เดือน หลังจากวันที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.65 โดยอ้างอิงจากชนิดของวัคซีนที่แต่ละคนได้รับ เช่น-หากฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ก็จะต้องได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 โดส-หากฉีดวัคซีนของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ก็จะถือว่าได้รับวัคซีนครบโดสในเข็มเดียว         คณะกรรมาธิการฯ ถือว่าหากภูมิคุ้มกันลดต่ำลงแล้ว เอกสารดังกล่าวก็จะเป็นอันหมดอายุ EC มองว่า ควรต้องมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ เนื่องจาก เอกสารดังกล่าวจะเปิดทางให้ผู้คนสามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 #กำหนดอายุวัคซีนพาสปอร์ต#คณะกรรมาธิการยุโรปCR:Facebook European Commission 

ข่าวทั้งหมด