เริ่ม 17 นำร่องท่องเที่ยว!เปิดมาตรการคลายล็อก สถานบันเทิง เสนอ ศบค.ชุดใหญ่พรุ่งนี้

25 พฤศจิกายน 2564, 21:28น.


          การประชุมศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 26 พ.ย.นี้ กระทรวงสาธารณสุข จะเสนอมาตรการเปิดประเทศระยะที่ 2 จะมีมาตรการผ่อนคลายประเทศให้มีความสะดวกมากกว่าขึ้น โดยการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ศปก.สธ.) ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่มี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด ในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยสาระสำคัญตอนหนึ่งระบุว่า ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564-16 มกราคม 2565 เปิดดำเนินการเฉพาะพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัดให้เปิดแบบกำหนดเวลา และ งดกิจกรรม ดังนี้1.งดให้บริการคาราโอเกะ2.งดจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง3.งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วเดียวกัน และ4.งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการให้บริการที่คลุกคลี และใกล้ชิดกับลูกค้า          สำหรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค1.สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid 2 Plus2.ยกระดับมาตรการ Covid Free Personal3.ยกระดับ Covid Free Customer และ4.ยกระดับ Covid Free Environment          โดยที่ประชุมยังกำหนดให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผลตรวจ ATK ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง รวมถึงการกำกับติดตามการเปิดดำเนินการอย่างใกล้ชิด และพิจารณากำหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด สำหรับ 17 นำร่องการท่องเที่ยว มีดังนี้1.กรุงเทพฯ2.กระบี่3.ชลบุรี (เฉพาะ อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง และ อ.สัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน และต.บางเสร่)4.เชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.ดอยเต่า อ.แม่ริม อ.แม่แตง)5.ตราด (เฉพาะ อ.เกาะช้าง)6.บุรีรัมย์ (เฉพาะ อ.เมืองบุรีรัมย์)7.ประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก)8.พังงา9.เพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)10.ภูเก็ต11.ระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)12.ระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)13.เลย (เฉพาะ อ.เชียงคาน)14. สมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)15. สุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)16. หนองคาย (เฉพาะ อ.เมืองหนองคาย อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ และอ.ท่าบ่อ)17. อุดรธานี (เฉพาะ อ.เมืองอุดรธานี อ.บ้านดุง อ.กุมภวาปี อ.นายูง อ.หนองหาน และอ.ประจักษ์ศิลปาคม) #คลายล็อกสถานบันเทิง#17จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว

ข่าวทั้งหมด