เตียงไม่พอ! เนเธอร์แลนด์เลื่อนรักษาผู้ป่วยเคมีบำบัด-ปลูกถ่ายอวัยวะ หลังโควิด-19ระบาด

25 พฤศจิกายน 2564, 17:15น.


          โฆษกสมาคมโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต (The Dutch Hospital Association for Critical Care) ของเนเธอร์แลนด์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลบางแห่งของเนเธอร์แลนด์เริ่มหยุดพักการรักษาคนไข้ด้วยเคมีบำบัดและการปลูกถ่ายอวัยวะชั่วคราว เพื่อให้มีเตียงว่างพอที่จะรองรับกับคนไข้โควิด-19 ที่มีอาการหนัก ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะนี้  นอกจากนี้ สมาคมโรงพยาบาลฯเสนอแนะให้นายอูโก เดอ ยอง รัฐมนตรีสาธารณสุขเนเธอร์แลนด์ ประกาศยกระดับการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ทั่วประเทศขึ้นสู่ขั้นสูงสุด คือ จะไม่อนุญาตให้คนไข้ที่รักษาโรคทั่วๆไปและเจ็บป่วยไม่รุนแรงพักรักษาตัวในโรงพยาบาล          ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังในขั้นสูงสุด โรงพยาบาลของเนเธอร์แลนด์สามารถจะขอความช่วยเหลือจากบุคลากรของกองทัพ หรือนักศึกษามาช่วยเหลืองานด้านการรักษาคนไข้ของบุคลากรทางการแพทย์          ทั้งนี้ เนเธอร์แลนด์ พบผู้ป่วยรายใหม่ 23,709 คนในรอบ 24 ชั่วโมงเพิ่มเกือบร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับตัวเลขเฉลี่ยในรอบสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ เตือนว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่อาจจะเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนเตียงคนไข้ ถ้าหากแนวโน้มการแพร่ระบาดยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นนี้ต่อไป นอกจากนี้ มีคนไข้วิกฤตบางคนถูกย้ายไปรักษาตัวในโรงพยาบาลของเยอรมนี เพื่อนบ้าน ในสัปดาห์นี้ด้วย          ในปัจจุบัน เนเธอร์แลนด์มีผู้ป่วยสะสมกว่า 2.5 ล้านคน เสียชีวิต 19,098 ราย  ร้อยละ 85 ของประชากร 17 ล้านคนของเนเธอร์แลนด์ รับวัคซีนครบโดสแล้ว#เนเธอร์แลนด์#เลื่อนรักษาผู้ป่วยด้วยเคมีบำบัด

ข่าวทั้งหมด