91 คน! คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

21 ตุลาคม 2564, 21:57น.


          สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้  มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงถึง 412 คน เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 คน ประกอบด้วย กรุงเทพฯ จันทบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ และแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 1 คน ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 407 คน เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด          การระบาดจากคลัสเตอร์ที่ยังคงมีการระบาดต่อเนื่องอีก 198 คน ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 91คน ,คลัสเตอร์บริษัทเกเบี้ยน โปรดักส์ ไทยแลนด์ อำเภอสารภี 30 คน ,คลัสเตอร์อู่ซ่อมรถออการาจ อำเภอสารภี 18 คน ,คลัสเตอร์ชุมชนย่านช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 11 คน ,คลัสเตอร์งานศพ หมู่ 10 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย 8 คน ,คลัสเตอร์งานวันเกิด หมู่ 6 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง 6 คน ,ร้านนุ้ย ประตูเชียงใหม่ 6 คน,ตลาดประตูเชียงใหม่ 5 คน,ร้านอาหารตามสั่งแม็กกี้ หน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 4 คน,โรงงานเชียงใหม่พลาสติก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด 4 คนและอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1-3 คน          คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 91 คน รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,232 คนส่วนใหญ่เป็นการตรวจครั้งที่ 3 ของกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนครบระยะเวลาการกักตัว รวมถึงกลุ่มผู้สัมผัสต่างอำเภอ และผู้สัมผัสร่วมบ้าน พบระหว่างการกักตัว          ส่วนคลัสเตอร์ตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย พบผู้ติดเชื้อที่ตลาดวโรรส 16 คน ยอดรวม 72 คน ตลาดต้นลำไย 2 คน ยอดรวม 12  คน ยังคงพบในกลุ่มทั้งพ่อค้าแม่ค้า ผู้เข้าไปจับจ่ายซื้อของ และผู้สัมผัสร่วมบ้าน จึงขอประกาศให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมพร้อมจะเปิดดำเนินการแบบ New Normal ในวันที่ 24 ตุลาคม นี้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอาจทำให้พบการระบาดมากขึ้นภายหลัง และจะต้องทำการปิดตลาดเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในช่วงฤดูการท่องเที่ยวได้                                  นอกจากนี้ยังมีคลัสเตอร์ใหม่ ที่ บริษัทเกเบี้ยนโปรดักส์ไทยแลนด์ จำกัด อำเภอสารภี พบผู้ติดเชื้อ 30 คน รวมผู้ติดเชื้อ 44 คน เป็นการติดเชื้อในสถานที่ทำงาน และในครอบครัว อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของการติดเชื้อ และทีมควบคุมโรคอำเภอสารภีทำการตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงอย่างเร่งด่วน ส่วนผู้ที่ตรวจหาเชื้อแล้วผลเป็นลบ มีคำสั่งให้กักตัว 14 วันแล้ว และ คลัสเตอร์ใหม่อีกแห่ง ที่ อู่ซ่อมรถออการาจ อำเภอสารภี พบผู้ติดเชื้อ 18 คน อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุ และตรวจเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเพิ่มเติมให้สามารถควบคุมโรคได้โดยเร่งด่วน#คลัสเตอร์เชียงใหม่#โควิด19

ข่าวทั้งหมด