แก้ปัญหาขาดแคลน! ฮ่องกงยกเลิกกฏให้แพทย์ต่างชาติสอบใบประกอบวิชาชีพแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์

21 ตุลาคม 2564, 16:59น.


         นางโซเฟีย ชาน รัฐมนตรีสาธารณสุขของฮ่องกง กล่าวว่าในวันนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติฮ่องกง ลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 39 ต่อ 1 เสียง เห็นชอบกับร่างกฎหมายซึ่งจะอนญาตให้แพทย์ที่สำเร็จหลักสูตรแพทย์ในประเทศสามารถเข้าไปทำงานในฮ่องกงได้โดยไม่ต้องเข้าสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ในฮ่องกง เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์         นางชาน ระบุว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการใหม่ๆในการนำบุคลากรทางการแพทย์จากต่างแดนเข้ามาเสริมการทำงานของระบบสาธารณสุขของฮ่องกง ทั้งจะขยายขีดความสามารถของทีมแพทย์ฮ่องกงให้สูงขึ้นด้วย        ขณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่ากฏหมายดังกล่าวจะส่งผลให้ระบบการคัดสรรบุคคลเข้ามาประกอบวิชาชีพสาธารณสุขของฮ่องกงด้อยคุณภาพในอนาคต บางคนมองการออกกฎหมายนี้ว่าจะเป็นก้าวแรกที่ฮ่องกงจะเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์จากประเทศจีนเข้ามาแย่งงานด้านสาธารณสุขในฮ่องกง         หลายประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ปัญหานี้ค่อนข้างรุนแรงในฮ่องกง เนื่องจาก บุคลากรทางการแพทย์หลายคนเดินทางออกนอกฮ่องกง หลังรัฐบาลประกาศใช้กฏหมายความมั่นคงแห่งชาติใหม่สำหรับฮ่องกงเมื่อกลางปีที่แล้ว เพื่อปราบปรามกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมการประท้วงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  #ฮ่องกง#ขาดแคลนหมอ

ข่าวทั้งหมด