องค์การอนามัยโลกเตือนสถานการณ์โควิด-19 จะยืดเยื้อถึงปีหน้า

21 ตุลาคม 2564, 08:30น.


          องค์การอนามัยโลก คาดการณ์ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะดำเนินต่อไปเป็นเวลานานกว่า 1 ปี เนื่องจากประเทศยากจนยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดร.บรูซ อัลวาร์ด ที่ปรึกษาอาวุโสขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า วิกฤตการณ์โควิด-19 อาจคงอยู่ตลอดปี 2565 ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่เป็นเพราะความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงวัคซีน โดยในเวลานี้ประชากรในแอฟริกาน้อยกว่าร้อย 5 ได้รับการฉีดวัคซีน เทียบกับในทวีปอื่นๆ ที่มีการฉีดวัคซีนเฉลี่ยร้อยละ 40          ดร.อัลวาร์ด เรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวยสละลำดับตำแหน่งของพวกเขาในคิวจองวัคซีนเพื่อให้บริษัทยาสามารถเลื่อนให้ประเทศรายได้น้อยเข้ามาแทนที่ นอกจากนี้ประเทศร่ำรวยที่มีการสำรองวัคซีนไว้จำนวนมาก ควรตรวจสอบวัคซีนที่มีอยู่เพื่อแบ่งปันให้กับประเทศยากจน ตามภาระผูกพันในการประชุมกลุ่มจี7 ตามที่กลุ่มวัคซีนเพื่อประชาชน (The People's Vaccine) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการกุศล เปิดเผยว่าบริษัทยาและประเทศร่ำรวยมีการแบ่งปันวัคซีนเพียง 1 ใน 7 ของจำนวนที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ โดยขณะนี้วัคซีนโควิดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้สูงหรือรายได้ปานกลางระดับสูง ส่วนแอฟริกามีวัคซีนเพียงร้อยละ 2.6 ของปริมาณวัคซีนที่ใช้ทั่วโลก          กลุ่มองค์กรการกุศล อ็อกแฟม (Oxfam) และยูเอ็นเอดส์ (UNAids) ยังวิพากษ์วิจารณ์แคนาดาและสหราชอาณาจักรที่จัดหาวัคซีนสำหรับประชากรของตนเองผ่านโครงการโคแวกซ์ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติเพื่อแจกจ่ายวัคซีนอย่างเป็นธรรม          เมื่อต้นปีนี้ (2564) สหราชอาณาจักรได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 539,370 โดส และแคนาดาได้รับแอสตร้าเซนเนก้าประมาณ 1 ล้านโดสผ่านโครงการโคแวกซ์          แนวคิดดั้งเดิมของโครงการโคแวกซ์คือทุกประเทศสามารถได้รับวัคซีนจากโครงการนี้ แต่ประเทศจี7 ส่วนใหญ่ระงับคำร้องขอรับวัคซีนผ่านโคแวกซ์หลังจากที่มีการทำข้อตกลงโดยตรงกับบริษัทยา ซึ่งอ็อกแฟม ระบุว่า ทั้ง 2 ประเทศมีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนผ่านโคแวกซ์ แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรมที่มีการจองวัคซีนจากทั้ง 2 ทางคือทั้งจากโคแวกซ์และทำข้อตกลงกับบริษัทยาโดยตรง เพราะทำให้ประเทศยากจนต้องรอวัคซีนนานออกไปอีก          หลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้อ้างถึงการเป็นผู้ริเริ่มการสนับสนุนเงินงบประมาณ 548 ล้านปอนด์ให้แก่โคแวกซ์เมื่อต้นปีที่แล้ว และมีการแบ่งปันวัคซีนผ่านโคแวกซ์และการส่งมอบให้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง ส่วนแคนาดาหยุดการใช้วัคซีนจากโคแวกซ์และนำส่งกลับไปให้แก่โครงการเพื่อแจกจ่ายให้กับประเทศกำลังพัฒนา ทั้งมีการแบ่งปันวัคซีนให้แก่โคแวกซ์เพิ่มเติม....#องค์การอนามัยโลก#โควิด19#โคแวกซ์#วัคซีนโควิด

ข่าวทั้งหมด