หอการค้าไทย คาดมาตรการเพิ่มกำลังซื้อส่งท้ายปี ดัน GDP โตร้อยละ 1-1.5

20 ตุลาคม 2564, 18:30น.


          นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 54,600 ล้านบาท สำหรับมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ, โครงการคนละครึ่ง และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นประมาณ 95,000 ล้านบาท ส่งผลให้ประมาณการเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้ เพิ่มเป็นร้อยละ 1.0-1.5          โดยช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี จะเป็นช่วงที่มีการใช้จ่ายมากทั้งการเดินทางท่องเที่ยวและการซื้อของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจากสถานการณ์โควิด ซ้ำเติมด้วยปัญหาอุทกภัยทำให้เงินในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนช้า การออกมาตรการของภาครัฐในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่ดี และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม          การใช้จ่ายใน 2 เดือนสุดท้ายนี้ จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ นอกเหนือไปจากเม็ดเงินที่จะได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะเริ่มเปิดเมืองในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังไม่ได้เข้ามาทันที ดังนั้นการบริโภคและการเดินทางภายในประเทศ จึงเป็นตัวเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่สำคัญคือประชาชน และผู้ประกอบการ ต้องไม่ละเลยการระมัดระวังตัว และรักษามาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดด้วย...#สภาหอการค้าไทย#เศรษฐกิจ 

ข่าวทั้งหมด