'พ.ย.นี้' ครม.เคาะจ่าย 'คนละครึ่ง' รอบที่ 3 อีก 1,500 บาท

19 ตุลาคม 2564, 15:08น.


          ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 "คนละครึ่ง เฟส 3 " รอบที่ 3 อีก 1,500 บาท คาดว่า จะเริ่มโอนต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นจำนวนเงินเพิ่มเติมจากเดิมที่โอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คนละ 1,500 บาท และ 1 ตุลาคม จำนวน 1,500 บาท ทำให้ทั้งโครงการ ผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้รับเงินโอนทั้งสิ้น 4,500 บาท          อย่างไรก็ตาม โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” มีระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งโอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 2 รอบ ได้แก่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม วงเงิน 1,500 บาท และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม วงเงิน 1,500 บาท          ขณะที่ ในเว็บไซต์ “คนละครึ่ง” พบว่า ยังเหลือสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เป็นจำนวนกว่า 2แสนสิทธิ (ณ วันที่ 19 ตุลาคม เวลา 14.50 น.) #คนละครึ่ง

ข่าวทั้งหมด