ไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กว่า 64 ล้านโดส

16 ตุลาคม 2564, 14:11น.


          ภาพรวมการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.-15 ต.ค.2564) ของประเทศไทย รวม 64,139,022 โดส ใน 77 จังหวัด โดยภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 15 ตุลาคม 2564  ยอดฉีดทั่วประเทศ 816,099 โดสเข็มที่ 1 : 524,670 รายเข็มที่ 2 : 275,163 รายเข็มที่ 3 : 16,266 ราย         จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 36,955,020 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 25,287,543 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,896,459 ราย 

ข่าวทั้งหมด