ที่ปรึกษาแนะนำ FDA อนุมัติให้ฉีดวัคซีน J&J เข็มที่ 2 เพื่อเป็นบูสเตอร์

16 ตุลาคม 2564, 12:57น.


          คณะที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐฯได้ลงมติเมื่อวันศุกร์ (15 ต.ค.) แนะนำให้ FDA อนุมัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดสที่ 2 ของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) เป็นเข็มบูสเตอร์          คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนและผลิตภัณฑ์ชีววิทยาที่เกี่ยวข้อง (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee) ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ แนะนำให้ FDA อนุมัติการฉีดวัคซีนโควิดโดสที่สองของ J&J เป็นเข็มกระตุ้นอย่างเร็วที่สุด 2 เดือนหลังจากที่ฉีดเข็มแรกให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป          ก่อนหน้านี้ เมื่อวันพฤหัสบดี คณะกรรมการดังกล่าวได้แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิดเข็มบูสเตอร์ของโมเดอร์นาให้กับประชาชนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับวัคซีนของไฟเซอร์  ปกติแล้ว FDA จะปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา และ FDA อาจจะใช้เวลาไม่กี่วันในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการอนุมัติใช้วัคซีน#วัคซีนจอห์นสันเข็ม2#โควิด19

ข่าวทั้งหมด