ไทย เตรียมใช้ 'Thailand Pass' รองรับการเปิดประเทศ เริ่ม 1 พ.ย.นี้

14 ตุลาคม 2564, 21:31น.


          การพัฒนาระบบรองรับการเปิดประเทศ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เพื่อพัฒนาระบบ Thailand Pass รองรับการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ซึ่งระบบนี้ จะเป็นระบบ web-based ให้ผู้เดินทางทั้งคนไทยและต่างชาติเข้าไปลงทะเบียน กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย แทนการออกเอกสาร COE เพื่อลดขั้นตอนการกรอก/อัพโหลดเอกสารของผู้เดินทางก่อนเข้าประเทศไทย          ส่วน Vaccination Certification กรมควบคุมโรค จะเป็นผู้อนุมัติผ่าน back office ของระบบ Thailand Pass โดยขณะนี้ ไทยได้รับ เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ หรือ PKI ของ vaccine certificate จากประมาณ 30 ประเทศ เพื่อใช้เตรียมการสำหรับการตรวจสอบแล้ว ส่วนประเทศที่ยังไม่ได้รับ PKI ยังคงตรวจสอบเอกสารในลักษณะแบบเดิมคาดว่า ระบบดังกล่าว จะสามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้          ส่วนมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับคนไทยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในต่างประเทศ (สหราชอาณาจักร) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและมาตรการในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งทางการ สหราชอาณาจักรถอดชื่อประเทศไทยออกจาก Red List โดยในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้1.การเตรียมตัวก่อนเดินทางจากประเทศไทยเข้าสหราชอาณาจักรตรวจสอบวีซ่าให้เรียบร้อย และเตรียม Vaccine Passport หรือ เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนของทางราชการสำรองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และชำระค่าตรวจล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ gov.uk/find-travel-test-provider (ต้องจองก่อนออกเดินทาง เนื่องจากต้องระบุเลขที่อ้างอิงการจองใน Passenger Locator Form)กรอก Passenger Locator Form ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ที่ gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-ukกรณีผู้เดินทางเป็นผู้รับวัคซีนไม่ครบโดส หรือยังไม่ได้รับวัคซีน ขอให้ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักร2. มาตรการกักตัวเมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่2.1ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง (สามารถเดินทางได้ในวันที่15) โดยต้องเป็นวัคซีนที่สหราชอาณาจักรให้การรับรอง 4ชนิด คือ- Oxford/Astra Zeneca (รวมถึง AstraZeneca ที่ผลิตโดย Siam Bioscience)- Pfizer BioNTech-Moderna - Johnson & Johnson (J&J) ไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางถึง ทั้งนี้ จะต้องจองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 2 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร          ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรให้การรับรองการฉีดวัคซีนแบบผสม เฉพาะการฉีดผสมกันระหว่างวัคซีน 4 ชนิดข้างต้นเท่านั้น เช่น Moderna + AstraZeneca ถือว่าฉีดครบโดส เป็นต้น2.2ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบโดส หรือ ได้รับวัคซีนชนิดที่ไม่ได้รับการรองรับจากทางการสหราชอาณาจักร ตามข้อ 2 ต้องกักตัวในที่พัก อาทิ บ้านพัก หอพักนักศึกษา หรือโรงแรมที่จองไว้ด้วยตนเองเป็นเวลา 10 วันและ จองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 2 และ 8 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร ค้นหารายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน#เปิดประเทศ#โควิด19

ข่าวทั้งหมด