อภ.หารือ ซิลลิคไทย ย้ำ 'โมเดอร์นา' เข้าไทย ภายใน พ.ย.นี้

14 ตุลาคม 2564, 12:19น.


            ความคืบหน้าการนำเข้าวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (14 ต.ค.) อภ.ได้เชิญซิลลิคฟาร์มาฯ มาชี้แจงร่วมกัน เพื่อความชัดเจน แต่หากการส่งมอบวัคซีนไม่เป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ก็อาจมีการดำเนินคดีทางกฎหมายได้ แต่ อภ. หวังว่าจะเข้ามาทันในเดือน พ.ย. นี้ตามที่มีการกล่าวกันไว้ก่อนหน้านี้            ด้าน นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวเสริมว่า สมาคม รพ.เอกชน เป็นคนกลางที่ต้องดีลกับประชาชนโดยตรงในรูปแบบ 1 ต่อ 1 ลอตแรกได้จองโมเดอร์นาไปจำนวน 3.9 ล้านโดส แต่ปัญหาหลัก ๆ ยังอยู่ที่ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับไทม์ไลน์เวลาการนำเข้า เราจึงเปิดให้มีการโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนได้และการเลื่อนฉีดด้วย ซึ่งขณะนี้ที่ภาครัฐเปิดฉีดเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า ในฐานะแพทย์ก็ขอแนะนำให้ไปฉีดก่อนได้          สำหรับข้อสงสัยว่าจะมีการคืนเงินหรือไม่ ในกรณีที่ประชาชนบางส่วนไปฉีดวัคซีนของภาครัฐแทนแล้ว นพ.เฉลิม ระบุว่า วัคซีนสามารถเลื่อนไปฉีดในปี 65 ได้ หรือสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุตรหลานแทนเนื่องจากโมเดอร์นาสามารถฉีดในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปแล้ว แต่จะไม่มีการคืนเงินการจอง เนื่องจากในเอกสารการจองระบุช่วงเวลาการรับวัคซีนไว้ค่อนข้างยาว คือ ต.ค. 64-มี.ค. 65          ขณะที่ ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และค่อนข้างกดดัน โดยที่ผ่านมาได้ทำทุกวิถีทางเพื่อนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ทั้งติดตามทุกอาทิตย์ ซึ่งบริษัทแม่ของซิลลิคในต่างประเทศก็ช่วยติดตามและเร่งรัดทางโมเดอร์นาด้วย          ตามข้อมูลล่าสุด ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า วัคซีนโมเดอร์นา จะเข้าภายในเดือน พ.ย. โดยอาจจะเป็นต้นเดือนหรือกลางเดือนก็ได้ แต่ยังระบุวันที่ชัดเจนไม่ได้ จนกว่าวัคซีนจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่ประเทศต้นทาง ซึ่งบริษัทจะรู้ล่วงหน้าเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น          ทั้งนี้ การนำเข้าจะทยอยเข้ามาในประเทศไทยสัปดาห์ละ 1-3 แสนโดส จนกว่าจะครบ 1.9 ล้านโดสภายในปี 64 ส่วนที่เหลือจะมาในปี 65 และเมื่อนำเข้ามาในประเทศไทยต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีก 3-5 วัน ถึงจะเข้าสู่แวร์เฮ้าส์ของซิลลิค และกระจายไปสู่ รพ.เอกชน เพื่อฉีดประชาชนได้          ส่วนอีกหนึ่งทางเลือกที่ซิลลิคกำลังทำอยู่คือการยื่นเรื่องขอเพิ่มฐานการผลิตในอเมริกากับองค์การอาหารและยา (อย.) จากเดิมที่มีเพียงฐานการผลิตในยุโรปที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ซึ่งส่งเอกสารไปตั้งแต่ปลาย ก.ย. และหากผ่านการอนุมัติจะมีข้อดีทั้งในด้านการเพิ่มฐานการผลิตใหม่ ๆ และนำไปสู่การนำเข้าวัคซีนได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น

          นอกจากนั้น หากมีการเลื่อนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา มีโอกาสที่ประชาชนจะได้วัคซีนโมเดอร์นาเจเนอเรชั่น 2 หรือไม่นั้น ภญ.สุนัยนา ระบุว่า วัคซีนโมเดอร์นาที่ได้จะยังคงเป็น mRNA 1273 ซึ่งยังเป็นเจเนอเรชั่น 1 อยู่ ส่วนวัคซีนโมเดอร์นาเจเนอเรชั่น 2 ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยเฟส 2 และเฟส 3#โมเดอร์นา#องค์การเภสัชกรรม#เลื่อนได้ไม่คืนเงิน

ข่าวทั้งหมด