สธ.เสริมทีมลงพื้นที่ภูเก็ต เร่งหยุดโควิดใน 2 สัปดาห์ ก่อนเทศกาลเจ 6-14 ต.ค.นี้

15 กันยายน 2564, 12:40น.


          จากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ป่วยรายใหม่วันละประมาณ 200 คน นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ต ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค จะนำส่งวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเพิ่มอีก 1 แสนโดส และส่งทีมจากกรมควบคุมโรคมาช่วยเสริมการทำงาน โดยมีการวางแผนทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลในสถานประกอบการให้เข้มแข็ง เฝ้าระวังไม่ให้ติดเชื้อหรือแพร่ระบาดในสถานประกอบการ นอกจากนี้เขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งได้แก่กลุ่มจังหวัดในภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรลงมาถึงภูเก็ต ยังได้จัดส่งทีมเข้ามาช่วยภูเก็ตค้นหาผู้ติดเชื้อที่ยังหลงเหลือในชุมชน หากผู้ติดเชื้อมีอาการน้อยจะให้รับยาฟ้าทะลายโจร แต่หากมีอาการมากจะให้ยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อต้านโควิดทันที และประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์พักคอยรูปแบบต่าง ๆ พร้อมค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่ตกหล่น          นอกจากนี้ ได้มีการตั้งคลินิกอุ่นใจรับปรึกษาดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์คัดแยกผู้ที่มีผลตรวจ ATK เบื้องต้นแล้วเป็นผลบวก โดยจะตรวจยืนยันอีกครั้ง และช่วยเหลือคัดแยก มี LAB ที่สามารถตรวจยืนยันได้ในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง....#ภูเก็ต#โควิด19#วัคซีนโควิด

ข่าวทั้งหมด