มุกดาหารมีผู้ป่วยเพิ่ม 17 คน เตรียมปิด 2 หมู่บ้านใน ต.กกตูม พบผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้น

15 กันยายน 2564, 10:16น.


          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 15 กันยายน 2564           มีผู้ป่วยรายใหม่ 17 คน เป็นการติดเชื้อนอกจังหวัด 2 คนและติดเชื้อในจังหวัด 15 คน          นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขได้ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคเพิ่มเติม กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 คลัสเตอร์ 2 หมู่บ้านคือ บ้านนาหินกอง หมู่8 และบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่16 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ป่วยสะสม 20 คน และมีผู้ติดเชื้อบางคนเดินทางไปหลายหมู่บ้าน โดยมีการตรวจเชิงรุกผู้สัมผัสใกล้ชิดและชาวบ้านมากกว่า  300 คน            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงหลวง ได้แจ้งสถานที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน ต.กกตูม เขตอำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายใหม่รายที่ 1954-1965 ซึ่งมีเด็กอายุ 2 ขวบ 1 คนและ 7 ขวบ 2 คน ร่วมอยู่ด้วยและเตรียมปิดหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้านในวันนี้ (15 ก.ย.) 

....#มุกดาหาร#โควิด19

ข่าวทั้งหมด