สมุทรสาคร มีผู้ป่วยเพิ่ม 404 คน อยู่ในระหว่างการรักษา 15,981 คน

15 กันยายน 2564, 08:18น.


          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น.          ผู้ป่วยรายใหม่ 404 คนจากการค้นหาเชิงรุก 39 คนจากระบบเฝ้าระวัง 300 คน          ผู้ป่วยยืนยันสะสม 102,133 คน          หายป่วย/จำหน่าย 388 คน รวมหายป่วยแล้ว 85,392 คน          อยู่ระหว่างการรักษา 15,981 คน                     เสียชีวิต 6 ราย สะสม 760 ราย          รับวัคซีนแล้ว 750,524 โดส          รวมมีผู้ที่รับวัคซีนครบแล้ว 250,775 คนข่าวทั้งหมด