อัพเดท โควิด-19 อาเซียน: อินโดนีเซียฉีดโมเดอร์นาเข็ม 3 มาเลย์-สิงคโปร์ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีน

02 สิงหาคม 2564, 21:18น.


         สถานการณ์โควิด-19 ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซีย          รัฐบาลอินโดนีเซียได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของบุคลากรทางการแพทย์ หลังจากที่พบว่าเจ้าหน้าที่ด่านหน้าจำนวนหลายร้อยรายได้เสียชีวิตลงในช่วง 2 เดือนนี้ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา แม้ว่าส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบโดสแล้ว          โครงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นดังกล่าวได้เริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 14 แห่งในกรุงจาการ์ตาและเขตปริมณฑลและจะเดินหน้าต่อไปในสัปดาห์นี้ในภูมิภาคอื่น โดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จำนวนราว 1.5 ล้านคนภายใน 2 สัปดาห์นี้          อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อราว 3.5 ล้านราย และเสียชีวิตเกือบ 100,000 รายมาเลเซีย         นายไครี จามาลุดดิน รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ของมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 แห่งชาติ กล่าวว่า ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเดินเข้ารับการฉีดวัคซีนในศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีการจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า โครงการฉีดวัคซีนดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า หลังจากที่มีการดำเนินการในกรุงกัวลาลัมเปอร์และรัฐสลังงอร์ในวันที่ 17 ก.ค.          การขยายโครงการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไปทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้รัฐต่างๆสามารถบรรลุเป้าในการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ใหญ่จำนวน 40% ครบโดสภายในวันที่ 31 ส.ค.ขณะนี้ มาเลเซียได้รับวัคซีนซิโนแวคจำนวน 14.4 ล้านโดส, ไฟเซอร์ 11.34 ล้านโดส และแอสตร้าเซนเนก้า 2.41 ล้านโดสสิงคโปร์         กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์แถลงในวันนี้ว่า นับตั้งแต่วันนี้ ชาวสิงคโปร์หรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาวในสิงคโปร์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 และมีอายุมากกว่า 18 ปี สามารถเดินเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีการจัดตั้งขึ้นในแหล่งชุมชน 11 แห่ง โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า          ขณะนี้ วัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนต้านโควิด-19 ชนิด mRNA ที่ผลิตโดยบริษัทสหรัฐ เป็นวัคซีนในโครงการฉีดวัคซีนแห่งชาติของรัฐบาลสิงคโปร์ ซึ่งประชาชนจะได้รับวัคซีนดังกล่าวฟรี ขณะที่วัคซีนของบริษัทซิโนฟาร์มและซิโนแวคของจีน ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ถือเป็นวัคซีนทางเลือกของสิงคโปร์ และสิงคโปร์จะไม่นับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข้ารวมในจำนวนประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว          ปัจจุบัน สิงคโปร์ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ราว 7.5 ล้านโดสให้แก่ประชากรแล้ว โดยประชาชนราว 4.3 ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส ซึ่ง 3.3 ล้านคนจากจำนวนดังกล่าว หรือคิดเป็นประชากร 61% ของสิงคโปร์ ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว

ข่าวทั้งหมด