เสนอครม.10 ส.ค.! ก.แรงงาน เสนอวงเงินเยียวยา มาตรา 39 และ 40 อาชีพอิสระ 13 จังหวัด

02 สิงหาคม 2564, 09:54น.


         นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวถึง การจ่ายเงินผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น หาบเร่แผงลอย ขับแท็กซี่ อาชีพกลางคืน เช่น พนักงานเสิร์ฟ นักร้อง นักดนตรี ว่าจะต้องรอการสรุปตัวเลขก่อน ซึ่งในวันนี้และวันพรุ่งนี้ 2-3 ส.ค.64 จะนำยอดไปให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อผ่านกระบวนการการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเงินกู้ร่วมกับกระทรวงการคลัง เมื่อประชุมเสร็จจะนำยอดเงินเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อย่างเร็วน่าจะวันอังคารที่ 10 ส.ค. 64  ขั้นตอนหลังจากผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมครม.แล้ว สศช. และสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินให้ประกันสังคม และคาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 13 จังหวัด ประมาณวันที่ 24 ส.ค.64         สำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยต้องสมัครเป็นผู้ประกันสังคมมาตรา 40 ก่อน ซึ่งตัดยอดเมื่อวันที่ 31 ก.ค.64 มีผู้สมัครมา 3,100,000 คน ชำระเงินแล้วประมาณ 2,000,000 คน เหลืออีก 800,000-900,000 คน ที่ต้องชำระเงินเงินสมทบให้เรียบร้อย เพื่อที่จะเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 40 อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งตอนนี้ขยายเวลาให้สามารถจ่ายเงิน ก่อนที่จะส่งรายชื่อเข้า ครม. โดยคาดว่าเป็นวันที่ 10 ส.ค.64         กรณีที่ ศบค.เห็นชอบยกระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม ) จาก 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด (โดยเพิ่ม กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) สศช.จะทำเรื่องของตัวเลขเพิ่มเติมต่อไปแฟ้มภาพ   

ข่าวทั้งหมด