สงขลาพบติดเชื้อ 253 คน เร่งตรวจเชิงรุกเพิ่ม

22 กรกฎาคม 2564, 14:41น.


          สถานการณ์โควิด-19ในจังหวัดสงขลาตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงาน ตลาด และในชุมชน รวมถึงการตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และแยกกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ให้สัมผัสกับบุคคลอื่น เพื่อการแพร่เชื้อสู่ครอบครัว ชุมชน หรือสถานที่ทำงาน  ในวันนี้ สงขลาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 253 คน แบ่งเป็น1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานโชติวัฒน์นาหม่อม และผู้สัมผัส จำนวน 56 คน (พนักงานรายใหม่ 54 คน / ผู้สัมผัส 2คน)2. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานทรอปิคอลแคนนิ่งและผู้สัมผัส จำนวน 29 คน (พนักงานรายใหม่ 4 คน / ผู้สัมผัส 25 คน)  3.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 9 แห่ง (อีลีไทย,ศรีตรังโกลฟส์,คิงฟิชเชอร์,โชติวัฒน์อุตสาหกรรม,นิสซุย,สยามอินเตอร์,สงขลาแคนนิ่ง,ไฮไท,หลีเฮงฟู้ด) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 47 คน (พนักงานรายใหม่ 35 คน / ผู้สัมผัส 12 คน)4. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน / ตลาด และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ตลาดสดจะนะ,ตลาดสดสะเดา,ตลาดสดพลาซ่า,ตลาดวชิรา) รวมจำนวน 10 คน (รายใหม่ 2 คน / ผู้สัมผัส 8 คน)5. กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดและสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากต่างจังหวัด จำนวน 18 คน6. กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่างๆ จำนวน 59 คน7. ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่นๆ จำนวน 44 คน (บริษัท,กู้ชีพควนลัง,เซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่,โรงฆ่าสัตว์คลองแห,ไปรษณีย์ควนลัง,เทศบาล ต.จะนะ/บ้านนา/นครสงขลาและผู้สัมผัส/เมืองสิงหนคร,บุคลากรสาธารณสุขและผู้สัมผัส,โลตัสสงขลา และกลุ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)           สำหรับยอดผู้ติดเชื้อ แบ่งเป็น จากชุมชน 150 คน จากโรงงาน 103 คน ผู้ติดเชื้อรักษาหายกลับบ้าน 218 คน เสียชีวิตวันนี้ 3 ราย ยอดติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จำนวน 8,778 คน แบ่งเป็นในเรือนจำ 1,101 คน  เสียชีวิตสะสม 54 ราย

ข่าวทั้งหมด