ผลการศึกษาพบว่าวัคซีนไฟเซอร์และแอสตร้าฯมีประสิทธิภาพในการต้านทานสายพันธุ์เดลตา

22 กรกฎาคม 2564, 13:16น.


          วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์เผยแพร่ผลการศึกษาจากการใช้งานจริงของวัคซีน 2 ชนิด ซึ่งพบว่าวัคซีนของไฟเซอร์และวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า 2 โดส มีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลตาได้ดีใกล้เคียงกับสายพันธุ์อัลฟาที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงในช่วงก่อนหน้า          โดยวัคซีนไฟเซอร์ครบโดสมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอาการจากสายพันธุ์เดลตาที่ร้อยละ 88 และมีประสิทธิภาพร้อยละ 93.7 ต่อสายพันธุ์อัลฟา          ในขณะที่แอสตร้าเซนเนก้าครบโดสมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอาการจากสายพันธุ์เดลตาที่ร้อยละ 67 และมีประสิทธิภาพร้อยละ 74.5 ต่อสายพันธุ์อัลฟาที่ร้อยละ 74.5          นักวิจัยของหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ (Public Health England : PHE) ระบุว่า มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในด้านประสิทธิภาพของวัคซีน ต่อสายพันธุ์เดลตาและอัลฟาเมื่อได้รับวัคซีน 2 โดส แต่ยืนยันว่า วัคซีนเพียง 1 โดสไม่เพียงพอต่อการป้องกันการเกิดอาการโดยวัคซีนไฟเซอร์ 1 โดสมีประสิทธิภาพร้อยละ 36 และวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า 1 โดสมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 30 ซึ่งทำให้ผู้วิจัยกำชับให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้ครบ 2 โดสเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด...

ข่าวทั้งหมด