สธ. ย้ำ ผู้ป่วยโควิด-19 ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้ามตั้งเงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการรักษา

22 กรกฎาคม 2564, 08:56น.


          เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่า จากกระแสข่าวที่มีสถานพยาบาล เรียกเก็บค่าจองเตียงจากผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งที่ยังไม่มีการรักษา นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า ตามกฎหมาย ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ทั้งรัฐและเอกชน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


          ส่วนสถานพยาบาล เมื่อรับผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว ให้รักษาอย่างเต็มความสามารถ ห้ามตั้งเงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการรักษา แล้วนำหลักฐานค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปเบิกจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


         การเรียกเก็บเงินค่าจองเตียงล่วงหน้าดังที่เป็นข่าว ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 36 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ


         ประชาชนที่ประสบปัญหา หรือ มีข้อสงสัยในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426


CR:ไทยคู่ฟ้า


 


 
ข่าวทั้งหมด