เชียงใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ติวเตอร์ ปิดข้อมูล โยงการเดินทางไปจ.แพร่ ทำให้มีผู้สัมผัส 26 คน

19 มิถุนายน 2564, 09:38น.


          จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำจะดำเนินคดีกับผู้ปกปิดข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้เชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดและทำให้คนในจังหวัดไม่ปลอดภัย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง กรณีสถาบันกวดวิชาที่มีติวเตอร์ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจาก มีการปกปิดข้อมูล จากการสอบสวน พบว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อที่จังหวัดแพร่ จากนั้นได้แพร่เชื้อต่อผู้ร่วมงานในสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ คือ CM4206 ที่ให้ข้อมูลไทม์ไลน์ไม่ชัดเจนเช่นเดียวกัน รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือกับทีมสอบสวนโรค อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดเป็นคลัสเตอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ 


          ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นนักศึกษาร่วมแผนกและอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำการตรวจคัดกรองในวันนี้ 80 คน 


          จากการปกปิดข้อมูล ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้สถาบันกวดวิชา Learn Si’r (เลิร์น เซอร์) เป็นพื้นที่เสี่ยง ขอให้ผู้ที่เดินทางไปสถานที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย. 64 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง และต้องกักตัวเอง 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไปสถานที่ดังกล่าว


 
รายละเอียดของผู้ป่วยชาย อายุ 33 ปี ที่เป็นติวเตอร์


-6 มิ.ย. 64 เดินทางไปที่จ. แพร่ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว เข้าพักที่โรงแรมเฮือนนานา และทานอาหารเย็นที่โรงแรม


-7 มิ.ย. 64 ทำบุญที่วัด ในอ.สูงเม่น และช่วง19.00-21.00 น.ร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม


-8 มิ.ย.64 เดินทางไปที่ อ. ปัว จ.น่าน เดินทางกลับจ.เชียงใหม่


-10 มิ.ย. 64 เวลา 13.00-14.00 น. ไปโลตัสคำเที่ยง


-11 มิ.ย.64 เวลา 13.00-14.30 น. ซื้อกับข้าวที่ตลาดธานินท์ 


-12 มิ.ย. 64 เริ่มมีไข้ ไอ มีเสมหะ แต่ยังเดินทางไปทำงาน


-13มิ.ย.64 เดินทางไปทำงาน และเวลา 13.00-15.00 น.ทาน MK ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล


-14 มิ.ย. 64 ไปทำงาน และไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชน ตรวจพบว่าติดเชื้อ เขารับการรักษาตัว 
 


ผลการติดตามผู้สัมผัสที่เชื่อมโยงกับสถาบันกวดวิชา ที่อยู่ในจ.เชียงใหม่ 


-ผู้สัมผัสทั้งหมด 26 คน 


-รอผลการสอบสวน 80 คน


-ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 10 คน (ผลลบ 2 คน รอผลตรวจ 8 คน)  แบ่งเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว 2 คน และ ผู้สัมผัสในที่ทำงาน 8 คน


-ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 16 คน รอผลการตรวจทั้ง 16 คน เป็นผู้สัมผัสในชุมชน เช่น อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
CR:สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ. เชียงใหม่ 


 


 
ข่าวทั้งหมด