EU ลงนามใบรับรองโควิด-19 แบบดิจิทัลอย่างเป็นทางการ เปิดประตูสู่ยุโรป

15 มิถุนายน 2564, 22:04น.


          สหภาพยุโรป (EU) ได้ลงนามใบรับรองโรคโควิด-19 แบบดิจิทัล (EUDCC) อย่างเป็นทางการ ณ กรุงบรัสเซลส์ ของเบลเยียม ภายใต้ความร่วมมือจาก 3 สถาบันของภูมิภาคที่เตรียมใช้งานใบรับรองดังกล่าวในฤดูร้อนนี้ นายเดวิด ซัสโซลี ประธานรัฐสภายุโรป, นางอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) และนายอันโตนิโอ คอสตา นายกรัฐมนตรีโปรตุเกส ในฐานะตัวแทนคณะมนตรีแห่งอียู ได้ร่วมลงนามเอกสารใบรับรองโรคโควิด-19 พร้อมกล่าวว่า ด้วยความสำเร็จของใบรับรองและโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในยุโรป เราทุกคนจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนนี้ได้อย่างปลอดภัย และยุโรปกำลังจะกลับมาเปิดประตูต้อนรับผู้คนอีกครั้ง          ใบรับรองโรคโควิด-19 แบบดิจิทัล จะช่วยให้ผู้อาศัยในอียูสามารถเดินทางท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนภายในกลุ่มประเทศสมาชิกได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม แต่ข้อจำกัดการเดินทางอาจถูกปรับใช้ตามกรณีที่จำเป็น อาทิ กรณีเผชิญโรคโควิด-19 สายพันธุ์ที่น่ากังวล          อย่างไรก็ตามใบรับรองดังกล่าวจะไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเดินทางภายในพื้นที่เชงเก้น และไม่ถือเป็นเอกสารการเดินทาง แต่จะเป็นหลักฐานว่าผู้ถือใบรับรองได้ผ่านการฉีดวัคซีน มีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบ หรือหายดีจากโรคแล้ว ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลหรือกระดาษ 

ข่าวทั้งหมด