ตรวจเชิงรุกรอบ 2 เรือนจำสงขลาพบติดเชื้อ 175 คน ยอดติดเชื้อวันนี้ 245 คน

11 มิถุนายน 2564, 19:47น.


        สถานการณ์โควิด-19 จ.สงขลา วันนี้ พบว่า  มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 245 คน แบ่งเป็น-คลัสเตอร์ในเรือนจำซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากการตรวจครั้งที่ 2 จำนวน 175 คน-กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 36 คน แบ่งเป็น-ผู้สัมผัสคนขับรถส่งของมาเลเซีย 9 คน-ผู้สัมผัสจากผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง 4 คน-จากตลาดชุมชน 3 คน-ผู้สัมผัสเสี่ยงจากชุมชน 5 คน-ผู้สัมผัสเด็กเล็กที่ติดเชื้อ 3 คน-สัมผัสผู้ป่วยอื่น ๆ 12 คน-กลุ่มผู้ติดเชื้อจากผู้สัมผัสจากคลัสเตอร์โรงงาน 32 คน แบ่งเป็นคนไทย 21 คน พม่า 11 คน          รวมติดเชื้อสะสม 2,366 คน แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 2,344 คน ติดเชื้อจากต่างประเทศ 22 คน เสียชีวิต 12 ราย

          สำหรับการเปิดเทอม นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ยังไม่สามารถเปิดเรียนเต็มรูปแบบได้  เพราะบุคลากรทางการศึกษายังมีจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีน  จึงอาจจะเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอีกได้ จึงจะมีการประเมินอีกครั้งในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ 

ข่าวทั้งหมด