นนทบุรีตรวจเชิงรุก พบคนงานแคมป์ก่อสร้างย่านปากเกร็ดติดเชื้อ 194 คน

11 มิถุนายน 2564, 18:01น.


          สถานการณ์โควิด-19 จ.นนทบุรี  วันนี้ (11 มิถุนายน 2564)พบ จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 279 คน(แคมป์ก่อสร้าง 194 คน) ซึ่งพบมากที่สุดเป็นแรงงานจากแคมป์ก่อสร้างอ.ปากเกร็ด 194 คน จากการตรวจเชิงรุก 137 คน และเชิงรับ 57 คน กรณีแยกรายอำเภอเป็นดังนี้อำเภอปากเกร็ด 211 คน อำเภอเมือง 19 คน อำเภอบางใหญ่ 18 คน อำเภอบางบัวทอง 15 คน อำเภอไทรน้อย 12 คน อำเภอบางกรวย 4 คน มีอาการ 201 คน คิดเป็น 72 % ไม่มีอาการ 78 คน คิดเป็น 28 %         นอกจากนั้น ยังพบว่า มาจากกลุ่มค้าขาย จำนวน 11 คน(ขายไก่ หมูสด ตลาดบางใหญ่ 9 คน, ตลาดวัดโบสถ์ดอนพรหม 1 คน ไม่ระบุ 2 คน)- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในสถานที่กักตัว 10 คน- สัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัว 9 คน- กระเป๋ารถเมล์ สาย 18 จำนวน 1 คน- ข้าราชการ พยาบาล 2 คน ทหาร 1 คน

ข่าวทั้งหมด