ศบค.เผย 14 มิ.ย.กทม.นัดตรวจ'ตลาด' ครบทุกแห่ง เน้นสะอาดปลอดโควิด-19

11 มิถุนายน 2564, 16:17น.


          การตรวจสอบตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังพบการแพร่ระบาดของโควิด-19 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า กทม.ยังได้รายงานการตรวจสอบตลาดทั้งหมด 486 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2564 ว่า ตรวจไปแล้ว 406 ตลาด ผ่านเกณฑ์ 324 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 82 แห่ง ซึ่งสาเหตุไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการเว้นระยะห่างที่ยังแออัดอยู่ โดย กทม.ตั้งเป้าว่าวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 จะตรวจตลาดให้ได้ทั้งหมด 486 แห่ง หากประชาชนเจอตลาดที่ไม่สะอาดขอให้แจ้งเบาะแสเข้ามา เพราะก่อนหน้านี้อาจเป็นวิถีชีวิตที่รับกันได้ แต่ตอนนี้เป็นวิถีนิวนอร์มอลต้องพัฒนาให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น           กรุงเทพฯ ยังมีการระบาดเป็นคลัสเตอร์รวม 78 แห่ง โดยมีคลัสเตอร์ใหม่ 3 แห่ง คือ1.แคมป์ก่อสร้างวรสิษฐ์ เขตหลักสี่ พบผู้ป่วยจำนวน 59 คน2.ตลาดซอยละลายทรัพย์ เขตบางรัก 20 คน และ3.โรงงานเย็บผ้าCPG Garmentเขตภาษีเจริญ พบ 37 คน          ส่วนแคมป์คนงาน ล่าสุดกรมควบคุมโรคได้เสนอมาตรการบับเบิลแอนด์ซีลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยแคมป์คนงานที่อยู่สถานที่เดียวกับที่ก่อสร้างเราจะใช้มาตรการซีล โดยจะให้มีการจัดหาที่พักให้แก่พนักงาน มีอาหารให้ 3 มื้อ จัดทำทะเบียนสถานที่พัก แต่งตั้งผู้ควบคุมแต่ละหอ โดยมีการลงทะเบียนเข้า-ออก หอพัก          สำหรับคนงานที่สถานที่พักอยู่คนละจุดกับที่ทำงานนั้น จะมีการตั้งแถว มีผู้ควบคุมกลุ่มที่เดินกลับที่พัก จัดหารถรับ-ส่งพนักงาน และมีระบบติดตามการเดินทางระหว่างที่พักกับจุดทำงาน โดยมาตรการเหล่านี้จะจัดไว้กับกลุ่มที่มีร่างกายแข็งแรง จะกันผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวออกไป เพื่อจะไม่ต้องปิดแคมป์หรือโรงงาน เนื่องจากหากปิดไปก็ไม่ตอบโจทย์ เพราะคนงานเหล่านี้อาจไปสมัครงานที่อื่นได้ โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอว่าให้ใช้มาตรการเช่นนี้ไป 28 วัน ระหว่างนั้นจะมีการสุ่มตรวจ ครบ 28 วัน แล้วจะมีแผนการเปิดจุดต่างๆ โดยจะมีรายละเอียดแถลงออกมา และจะนำมาตรการนี้ไปใช้กับทุกจังหวัดเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย 

ข่าวทั้งหมด