อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รายงานผลสอบ นายกฯสมาคมจยย.ขอโทษเหตุสวมรอยใส่เสื้อวินรับวัคซีน

11 มิถุนายน 2564, 13:57น.


          การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพบกลุ่มบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคลากรด่านหน้าภาคการขนส่งสาธารณะ แต่สวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อจะเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า  จากการสอบถาม นายเฉลิม ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง เมื่อวานนี้ (10 มิถุนายน 2564) เวลาประมาณ 15.00 น. โดยนายเฉลิม ให้การยอมรับว่า บุคคลดังกล่าวเป็นภรรยา ลูก และบุคคลใกล้ชิดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่เดินทางมากับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนจากการลงทะเบียนผ่านหัวหน้าวิน และสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของสมาชิก ทำให้เข้าใจผิดว่า สามารถนำบุคคลใกล้ชิดซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ขับขี่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ โดยสวมเสื้อวินของผู้ขับขี่

           สมาคมฯ รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ทำหนังสือยื่นต่อกรมการขนส่งทางบก ผ่านไปยังนายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดสถานีกลางบางซื่อ แสดงความขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้คำมั่นว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก โดยกรมการขนส่งทางบกได้รายงานต่อรองปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบข้อเท็จจริง ซึ่งไม่ติดใจเอาความ เนื่องจากสมาคมฯ ได้แสดงความรู้สึกเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว  อีกทั้งกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด แต่ขอให้เน้นย้ำสมาคมฯ ให้กำกับดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก สำหรับผู้ต้องการฉีดวัคซีนให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่รัฐบาลได้เตรียมไว้ให้ถูกต้อง            ในส่วนของแนวปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องการดูแลบุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยได้ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานกลางในการรับลงทะเบียนแจ้งความจำนงจากผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ผ่านผู้ประกอบการขนส่ง หัวหน้าวิน สหกรณ์ นิติบุคคล หรือสมาคมที่สังกัดอยู่ หรือลงทะเบียนโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบกทั้งช่องทางออนไลน์และการเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเอง           โดยรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจะถูกตรวจสอบเพื่อตรวจสอบยืนยันการเป็นผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ ก่อนส่งให้กระทรวงคมนาคมเพื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ตามลำดับ โดยผู้ได้รับสิทธิฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความ SMS ภายใน 2-3 วันหลังจากลงทะเบียน เพื่อแจ้งวันที่และเวลาในการเข้ารับการฉีดวัคซีน และในวันเข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องแสดงใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และต้องแต่งกายด้วยชุดที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้บริการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว          ปัจจุบันศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกให้แก่บุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบก น้ำ ราง อากาศแล้วกว่า 100,000 คน ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนบุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อไปอีกจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยจะให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและได้รับข้อความ SMS แจ้งวันที่และเวลาตามการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

ข่าวทั้งหมด