ศบค.เปิดข้อมูลไทยฉีดวัคซีนแล้ว กว่า 5 ล้านโดส 28 ก.พ.-10 มิ.ย.64

11 มิถุนายน 2564, 13:16น.


          ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงาน ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 10 มิ.ย.64 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 223,315 โดส แยกเป็น-เข็มที่ 1 จำนวน 117,353 คน-เข็มที่ 2 จำนวน 45,962 คน          รวม 4 วัน 7-10 มิ.ย.64 ตั้งแต่มีการปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ พบว่า สามารถฉีดวัคซีนไปได้ 1,448,964 โดส แยกเป็น-เข็มที่ 1 จำนวน 1,288,403 คน และ-เข็มที่ 2 จำนวน 160,561 คน          ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 ถึง 10 มิ.ย.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 5,667,058 โดส แยกเป็น-เข็มที่ 1 จำนวน 4,143,444 คน และ-เข็มที่ 2 จำนวน 1,523,614 ล้านคน 

ข่าวทั้งหมด