ตรวจเชิงรุก! เขตบางรัก ลงพื้นที่ตลาดละลายทรัพย์ SWAB ผู้ค้า-ผู้อาศัยโดยรอบ

11 มิถุนายน 2564, 12:50น.


          การตรวจเชิงรุกตลาดละลายทรัพย์หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ และ นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก และผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกในครั้งนี้          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย กทม. และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ลงพื้นที่ ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก โดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ด้วยวิธีการสว็อบ (SWAB) จำนวน 2 คัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ค้าในตลาดละลายทรัพย์และผู้อาศัยโดยรอบจำนวน 1,000 คน          ก่อนหน้านี้ ตลาดละลายทรัพย์ พบผู้ติดเชื้อสะสมจากวันที่ 26 พ.ค. 2564 จำนวน 13 คน และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกับผู้ติดเชื้อจำนวน 9 คน

ข่าวทั้งหมด