ศบค.อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกการกักตัวที่ SQ ให้กักตัวที่ ASQ แทน

11 มิถุนายน 2564, 12:01น.          พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงกรณีที่จะมีการยกเลิกการใช้ State Quarantine หรือ SQ เฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาทางอากาศเท่านั้นว่า เป็นไปตามมติของที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.เมื่อปลายเดือน มี.ค.64 เนื่องจาก ปัจจุบันมีการรายงานผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยน้อยลง นอกจากนี้ ยังมีประชาชนเดินทางไปกลับนับ 10 รอบ           ศบค.กำลังพิจารณาให้กักตัว 14 วัน ใน Alternative State Quarantine หรือ ASQ ในราคาที่เหมาะสม ผู้เดินทางต้องแสดงความพร้อมว่า เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องไปกักตัวที่ใด           พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนที่ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณา และจะเริ่มกำหนดการยกเลิก 1 ก.ค.64 นี้ นายกรัฐมนตรีและ ศบค.คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วน จึงกำชับให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยกำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาราคาที่เหมาะสม ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายบางส่วนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งผู้ที่เข้ารับการกักกันจะต้องรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารและค่าที่พัก ซึ่งจะเป็นราคาที่ถูกลงกว่า ASQ เดิม แฟ้มภาพ 
 

ข่าวทั้งหมด