'นพ.เฉวตสรร'เตือนอย่าส่งต่อ หลัง เอกชนโฆษณารับจ้างฉีดวัคซีนให้หน่วยงาน

11 มิถุนายน 2564, 09:39น.


          หลังจากมีการส่งต่อข้อมูลและภาพบริการฉีดวัคซีน ณ.สถานประกอบการ พร้อมทั้งระบุว่าหากบริษัท โรงงาน องค์กรต่างๆ สนใจให้ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 098-459-5051

         (เป็นภาพที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง)           จส.100 สอบถามข้อเท็จจริงจาก นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรณี บริการ On Site Vaccination ที่แชร์กันทาง IG สรุปว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ขออย่าแชร์หรือส่งต่อ เนื่องจาก การฉีดวัคซีนควบคุมโรคโควิด-19 ต้องมีแนวทางที่ชัดเจน ประกอบกับวัคซีนทยอยส่งเข้ามา จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดจุดฉีดเอง และไม่สามารถที่จะฉีดให้คนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้ขอหรือแจ้งความประสงค์ในการฉีดมาด้วย          แนวทางการควบคุมโรค ต้องให้หน่วยงาน หรือ องค์กรที่จะขอวัคซีนประสานขอวัคซีนเข้ามาก่อน หน่วยงานที่ฉีดต้องเป็นสถานพยาบาล และหากอยู่นอกสถานพยาบาล ก็ต้องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขก่อน          นพ.เฉวตสรร อธิบายถึงกรณีวัคซีนซิโนฟาร์มว่าแม้จะเป็นวัคซีนทางเลือกแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขของหน่วยงานต่างๆที่ได้รับอนุญาต          กรณีของโรงพยาบาลเอกชน ลองเข้าไปคลิกดูแล้วที่ให้จองวัคซีนทางเลือก นพ.เฉวตสรร มองว่า เหมือนเป็นการสำรวจความต้องการมากกว่า เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้หลอก แต่ระมัดระวังในเรื่องข้อกฎหมาย แฟ้มภาพ 

ข่าวทั้งหมด