ปทุมธานี พบติดเชื้ออีก 117 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

18 พฤษภาคม 2564, 21:09น.


          สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 117 คน แบ่งเป็น-ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 23 คน-ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการดำเนินงานเชิงรุก 94 คน          ยอดติดเชื้อสะสม 3,178 คน  แยกเป็นผู้ป่วยยืนยันระลอกเมษา 64 จำนวน 2,464 คน ยังอยู่ระหว่างรักษา 1,847 คน แบ่งเป็นคนไทย 1,229 คน ต่างด้าว 618 คน รักษาหายแล้ว 1,311 คน แบ่งเป็นคนไทย 964 คน ต่างด้าว 347 คน-เสียชีวิต 1 ราย  ยอดเสียชีวิตสะสม 20 ราย          

ข่าวทั้งหมด