นพ.ยงเผยหลายประเทศเร่งฉีดวัคซีนเข็มเดียวให้ประชาชนมากที่สุด แนะให้วัคซีนในกลุ่มอายุต่ำกว่า 60 ปี

05 พฤษภาคม 2564, 09:42น.


           ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขณะนี้หลายประเทศได้ยืดระยะเวลาในการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่สอง เช่น สเปน นอร์เวย์ และสวีเดน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วมากที่สุด  และกำลังยืดระยะเวลาการให้วัคซีนเข็มที่สอง          เนื่องจาก มีการศึกษาว่า วัคซีนในกลุ่มไวรัสเวกเตอร์ เช่น แอสตราเซเนกา สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีในเข็มแรก จึงยืดระยะเวลาการฉีดเข็มที่สองออกไป เพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชากรให้มากที่สุด แล้วค่อยตามกระตุ้นเข็มที่สอง ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุด          ศ.นพ.ยง เปิดเผยว่า จากการศึกษาที่ผ่านมา  พบว่า  ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี มีภูมิต้านทานตอบสนองได้ดีกว่าผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี  ดังนั้นในกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี อาจใช้วิธีการให้เข็มเดียวไปก่อน  อนาคตถ้ามีวัคซีนหรือพอ และมีความสามารถในการให้วัคซีนแล้วค่อยมากระตุ้นในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ก็จะเป็นการปูพรมให้ประชากรหมู่มากได้รับวัคซีนในการป้องกันโรคได้เร็วที่สุด และมีจำนวนมากที่สุดเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

ข่าวทั้งหมด