ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้เวลา 07.30น.วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

05 พฤษภาคม 2564, 07:14น.


ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกจากกทม. ถึงรพ.สนาม สมุทรสาคร แล้ว          โรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 สภาอุตสาหกรรม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 49 ไร่ เชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รองรับผู้ติดเชื้อหญิงไทย จำนวน 200 เตียง มีโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับผิดชอบดูแลผู้ติดเชื้อทั้งหมดนั้น เปิดประตูต้อนรับผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกแล้ว 6 คน โดยเป็นผู้หญิงทั้งหมด เป็นผู้ติดเชื้อในเขตกรุงเทพมหานคร 5 คน และ นนทบุรี 1 คน โดยเป็นหญิงสูงวัยที่มีหลานสาววัย 2 ขวบ ซึ่งรับเชื้อโควิดเช่นเดียวกันติดตามมาอยู่ด้วยกันกับยาย          เจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาที่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเขียวเท่านั้น แต่หากพบว่าภายหลังมีอาการที่เจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นสีเหลือง ก็จะถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลของรัฐต่อไป ซึ่งผู้ติดเชื้อทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะมาขอเข้าโรงพยาบาลสนามได้เอง โดยจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองจากหน่วยงานที่ควบคุมระบบในกรุงเทพฯ ก่อนจากนั้นจึงจะได้รับการส่งต่อมาที่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการเตรียมพื้นที่รองรับไว้ทั้งหมด 3 แห่ง- ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 8 ส่วนเพิ่มเติมวัฒนาแฟคตอรี่ (2) จัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อแรงงานข้ามชาติ จำนวน 760 เตียง ดูแลรับผิดชอบผู้ติดเชื้อโดยโรงพยาบาลสมุทรสาคร-ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 9 บริษัท วิท วอเตอร์ ซิสเต็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด-บริษัท เดอะ มันนี่ จำกัด จัดให้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อคนไทย (ชาย) จำนวน 400 เตียง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ดูแลรับผิดชอบผู้ติดเชื้อ          นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อแรกเข้า ของโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 ก็จะต้องทำการตรวจเอ็กซเรย์ปอดก่อนทุกคน จากนั้นเมื่อเข้าสู่ที่พักภายใน ก็จะมีการจัดพื้นที่ไว้เป็นสัดส่วนสำหรับแต่ละคน มีเตียง หมอน มุ้ง ผ้าห่ม พัดลม และฉากกั้นไว้ให้เพื่อความเป็นส่วนตัว หากใครเจ็บป่วยมีอาการไข้ ก็จะสามารถแจ้งแพทย์ผ่านระบบอินเตอร์คอมพ์ และสั่งยาผ่านระบบอุปกรณ์พระราชทานที่เรียกว่า “ปิ่นโต” ซึ่งสามารถสื่อสารกับแพทย์ พยาบาล และสั่งยาได้อีกด้วย และภายในยังมีลานออกกำลังด้วย         ระบบการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามทั้ง 3 แห่ง จะมีการวางระบบที่ลดการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ให้มากที่สุด แต่ก็สามารถให้การดูแลได้อย่างทั่วถึงCR:สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สมุทรสาครสมุทรปราการ จับตาคลัสเตอร์ใหม่ แคมป์คนงานที่แพรกษาติดแล้วกว่า 80 คน          สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจแรงงานต่างด้าวในแคมป์พักคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ ซึ่งมีคนงานทั้งหมด 500 คน ก่อนหน้านี้เคยเข้ามาตรวจแล้วครั้งหนึ่ง พบผู้ติดเชื้อ 18 คน และได้ลงพื้นที่เข้ามาตรวจซ้ำเป็นรอบที่  2 ตรวจหาเชื้อแล้ว 200 คน พบผู้ติดเชื้อ 65 คน คาดว่า น่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่ต้องจับตาของ จ.สมุทรปราการ          ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้อยู่ที่ 201 คน เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ 179 คน แยกเป็นอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 128 คน อ.เมืองสมุทรปราการ 23 คน อำเภอบางพลี 17 คน อำเภอพระประแดง 6 คน อำเภอบางบ่อ 4 คน อำเภอบางเสาธง 1 คน รับมารักษาต่อในสมุทรปราการ 22 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เป็นชายไทย อายุ 46 ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง และเบาหวาน และหญิงไทย อายุ 83 ปี มีโรคประจำตัวมะเร็งตับ    เชียงใหม่ ปิด 2 หมู่บ้าน อ.เชียงดาว – อ.หางดง 4-17 พ.ค.          “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า” เชียงใหม่ ออกประกาศคุมการเข้า-ออก 2 หมู่บ้าน หลังพบระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน-หมู่ 8 ต.แม่นะ เชียงดาว-หมู่ 5 ต.หารแก้ว หางดงโดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 - 17 พ.ค.64          ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 ฉบับ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือ-บ้านแม่อ้อใน (หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว โดยระบาดเป็นกลุ่มก้อน รวม 10 คน-พื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเช่นกัน รวม 8 คน          ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวคือ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก ซึ่งมีสาระสำคัญที่คล้ายกันคือ1. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุจำเป็น2. ขอความร่วมมือให้ประชาชน ทั้ง 2 หมู่บ้าน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่จำเป็น3. ให้ ศปก.ทั้ง 2 อำเภอ จัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน และดำเนินป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่4. ให้นายอำเภอทั้ง 2 อำเภอ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

CR:สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่ อ.แม่สาย ออกสอบสวนโรค คลัสเตอร์ ขึ้นบ้านใหม่ ร่วมวงสังสรรค์          เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายลงพื้นที่อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบสวนโรคผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จากการตรวจสอบพบผู้ป่วยช่วงต้นเดือนพ.ค.64 จำนวน 11 คน จากการติดเชื้อเป็นกลุ่มจากงานขึ้นบ้านใหม่เมื่อวันที่ 17 เมย.64 และค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำในพื้นที่ เพื่อนำมาตรวจโรคและออกคำสั่งกักตัว พร้อมแจ้งความดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนคำสั่ง ศปก.อ.แม่สาย         สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย รายงานว่า พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 26 คน โดยมาจากระบบเฝ้าระวังและการให้บริการ 18 คน การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก 8 คน ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 435 คน รักษาหายแล้ว 266 คน เสียชีวิต 1 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ 168 คน

         โดยพื้นที่ที่พบผู้ป่วยรายใหม่มากที่สุดคือ อ.แม่สาย จำนวน 11 คนดังกล่าว และ อ.พาน 8 คน เมืองเชียงราย 2 คน อ.แม่สรวย 2 คน อ.ป่าแดด 1 คน อ.แม่ลาว 1 คน และ อ.เชียงของ 1 คน

         โรงพยาบาลแม่สาย ประกาศว่าผู้ป่วยโควิด-19 ใน อ.แม่สายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 11 คน อยู่ใน ต.แม่สาย 5 คน และ ต.เกาะช้าง 3 คน ส่วนมากเป็นผู้ติดเชื้อมาจากการร่วมสังสรรค์เป็นกลุ่มจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่ในบ้านและหากออกนอกบ้านให้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดภูเก็ต ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ต.เชิงทะเล ต.ไม้ขาว อ.ถลาง          หลังจากที่ปลัดเทศบาล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต รายงานว่ามีเจ้าหน้าที่เทศบาลติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 2 คน และนำตัวไปรักษาแล้ว มีการสั่งการให้ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-7พ.ค.64 เพื่อล้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ          พื้นที่ตำบลเชิงทะเล มีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้วจำนวนหนึ่งซี่งถือเป็นอีกกลุ่มคลัสเตอร์ที่พบว่ามีการระบาดของโรค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุก          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับชาวบ้านบ้านแหลมหลาและบ้านหินลูกเดียว หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จำนวนประมาณ 60 คน เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับข่าวลือว่ามีญาติพี่น้องซึ่งอยู่ต่างพื้นที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในชุมชน รวมทั้งเพื่อลดความตื่นตระหนกด้วย

ข่าวทั้งหมด