กฟผ.แม่เมาะ กำหนดมาตรการ Safe Zone พบพนักงานติดโควิด-19 รายแรก ย้ำ ไม่กระทบผลิตไฟฟ้า

04 พฤษภาคม 2564, 13:46น.


          สถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดลำปาง นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จ.ลำปาง ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤต โควิด-19 กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ พบผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ โควิด-19 จากสาธารณสุข อ.แม่เมาะ จำนวน 1 รายโดยผู้ป่วยได้เดินทางไปพื้นที่จังหวัดเสี่ยงกรุงเทพฯ จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 64 และได้ทำการกักตัวเองอยู่ที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ           หลังจากกลับมายังจ.ลำปาง แต่รู้สึกมีอาการไข้ ไอ จึงไปตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ซึ่งผลการตรวจครั้งที่ 2 พบว่าติดเชื้อ โควิด-19 ได้เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.แม่เมาะ เรียบร้อยแล้ว          จากนั้น กฟผ.แม่เมาะ ได้ประสานกับสาธารณสุข อ.แม่เมาะ เพื่อสอบสวนโรค คัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของจ.ลำปาง ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่อาคารบ้านพักผู้ปฏิบัติงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้ว          ทั้งนี้ หน่วยงานที่ผู้ป่วยปฏิบัติงานอยู่เป็นงานด้านสนับสนุน มิได้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับงานด้านการผลิตและควบคุมระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีมาตรการห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาด อีกทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องในโรงไฟฟ้าแม่เมาะยังคงมาตรการ Safe Zone อย่างเคร่งครัด จึงไม่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ แต่อย่างใด          กฟผ.แม่เมาะ ยังคงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด ทั้งนโยบายปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย การปฏิบัติงานนอกสถานที่ มาโดยตลอด พร้อมทั้งงดกิจกรรมภายในพื้นที่เหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง ชุมชนแออัด สถานบันเทิง เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ โควิด-19 

ข่าวทั้งหมด