รมช.สธ.เสียใจเคสอาม่า เสียชีวิตรับระบบบกพร่องเร่งปรับปรุงรับส่งผู้ป่วย 25 เม.ย.นี้

23 เมษายน 2564, 20:53น.


          สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันนี้ มีการประชุมบริหารจัดการเตรียมผู้ป่วยตกค้างโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอาทิโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลสังกัดทหารโรงพยาบาลสังกัดตำรวจและกรุงเทพฯ ร่วมกับกรมการแพทย์โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม นายสาธิต แถลงข่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการหารือและพยายามในการจัดหาเตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ covid-19 อย่างต่อเนื่องแต่ระหว่างรอเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญกระทบกับประชาชนโดยมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและก็ต้องขอโทษ กับสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องความล่าช้าในระบบซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับจริงๆ


          อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเอาความผิดพลาดต่างๆมาหารือร่วมกันในวันนี้ได้ข้อสรุป ว่าจะมีการใช้ Call Center ที่มีประสบการณ์จากสายด่วน 1330 และสายด่วน 1668 ในการประสานติดต่อกลับไปยังผู้ป่วยที่ยังคงค้างรอเตียงอยู่ในขณะนี้จากข้อมูลที่เราสรุป ล่าสุดอยู่ที่ 1,423 ราย โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มติดต่อกลับไปภายในวันที่ 24 เมษายนนี้เพื่อติดตามอาการและแจ้งให้มีการเตรียมตัวในการเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามหรือฮอทพิเทล  


          รวมทั้งจะมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นแม่ข่ายในการขนส่งผู้ติดเชื้อไปจุดคัดกรองเอาไว้อยู่ 4 จุด มีทั้งโรงพยาบาล และฮอทพิเทล เพื่อคัดกรองผู้ป่วยและจัดแบ่งออกเป็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง ถ้าเป็นสีเขียวก็อยู่ต่อเลย แต่ถ้าเป็นสีเหลือง หรือสีแดงจะต้องถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไป ทั้งนี้เป็นการลดปัญหา ผู้ป่วยที่อาการสีเขียวไปแย่งเตียงในโรงพยาบาลของผู้ป่วยอาการสีเหลืองและสีแดง พร้อมย้ำว่า ผู้ติดเชื้อไม่สามารถปฏิเสธหรือเลือกว่าจะเข้าในสถานที่ใดได้ ทั้งนี้ สพฉ.จะเริ่มดำเนินการรับส่งผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนเป็นต้นไป


          นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หลังจากนี้ถ้ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้ามา หากตรวจโดยโรงพยาบาลหรือ Lab แห่งใดจะต้องดำเนินการ ส่งต่อผู้ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาลเพื่อทำการดูแลตามระบบ แต่กรณีที่ตกค้างสามารถประสานเข้ามายังสายด่วน 1668 หรือ 1330 ได้ หรือ ส่งข้อมูลผ่านไลน์ @sabaideebot.
ข่าวทั้งหมด