นนทบุรียังพบผู้ติดเชื้อ 154 คน ส่วนใหญ่เชื่อมโยงสถานบันเทิง ร้อยละ 69 มีอาการ

23 เมษายน 2564, 18:40น.


          สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนนทบุรี วันนี้พบผู้ป่วยยืนยัน 154 คน ส่วนมากเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง แบ่งเป็นเพศหญิง 76 คน เพศชาย 78 คน เป็นชาวต่างชาติ 2 คน พม่า 1 คนลาว 1 คน ผู้ป่วยมีอาการ 107 คนคิดเป็นร้อยละ69  ไม่มีอาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31แบ่งตามภูมิลำเนา-อำเภอเมือง 60 คน-อำเภอปากเกร็ด 40 คน-อำเภอบางบัวทอง 22 คน-อำเภอบางใหญ่ 20 คน-อำเภอบางกรวย 9 คน-อำเภอไทรน้อย 3 คนหากแบ่งตามความสัมพันธ์ ดังนี้1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 147 คน (สัมพันธ์กับสถานบันเทิง) ร้อยละ 912. สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 4 คน3. ตรวจก่อนผ่าตัด 1 คน4. จังหวัดนครปฐม 1 คน5. หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1 คน6. คัดกรองก่อนผ่าตัด 1 คน

ข่าวทั้งหมด