2 นิสิตเกษตร ติดเชื้อโควิด-19

08 เมษายน 2564, 20:30น.


          คณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ออกประกาศแจ้งไทม์ไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน พบว่า ไทม์ไลน์ของนิสิตเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 1 คน และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 1 คน 


         รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทราบ และให้หยุดพักดูอาการเป็นเวลา 14 วัน เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยได้ดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย โดยดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งพื้นที่ของอาคารและสถานที่ที่นิสิตเข้าเรียน ตลอดจนทุกอาคารภายในคณะเรียบร้อยแล้ว
ข่าวทั้งหมด