แพทย์ประจำบ้าน รพ.ศิริราชติดเชื้อโควิด-19 จากภายนอก 2 คน

08 เมษายน 2564, 18:28น.


          รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เปิดเผยว่า แพทย์ประจำบ้าน รพ.ศิริราช สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด 1 คน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ติดโรคโควิด-19 อีก 1 คน รวมเป็น 2 คน เบื้องต้นจากการสอบสวนโรคทราบว่าติดเชื้อจากภายนอกโรงพยาบาลโดยไม่รู้ตัว และได้เข้ามาตรวจหาโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และพบว่ามีการติดเชื้อทั้ง 2 คน          ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองกลุ่มบุคลากรและผู้ป่วยที่เข้าข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับแพทย์ทั้ง 2 รายดังกล่าว และได้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้1. รับแพทย์ที่ติดเชื้อทั้ง 2 คน เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที ในวันที่ 8 เมษายน 25642. ตรวจคัดกรอง NP swab กลุ่มบุคลากรที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูงและปานกลาง และให้หยุดการปฏิบัติงานและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน3. ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (ใกล้ชิดกับแพทย์ทั้ง 2 ราย) กรณีที่ยังเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศิริราชจัดให้อยู่ในห้องผู้ป่วยแยกโรค กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก ทางโรงพยาบาลจะติดต่อเพื่อให้เข้ารับการคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงพยาบาลต่อไป4. ให้บุคลากรที่สัมผัสใกล้ชิดแพทย์ที่ติดเชื้อทั้ง 2 คน รายงานตัวที่ Staff Center โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง          ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงผู้เข้ามาติดต่อในโรงพยาบาลศิริราช ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้

          1. สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล

          2. งดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ในกรณีต้องเฝ้าไข้ ขอให้ผู้มาเฝ้าไข้ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ข่าวทั้งหมด