เปิดไทม์ไลน์แล้ว นนทบุรี ติดโควิด-19 รับราชการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

08 เมษายน 2564, 18:08น.


          ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เเจ้ง timeline ผู้ป่วย รายที่ 351 (รายที่ 235 ของการระบาดรอบใหม่) จ.นนทบุรีที่ก่อนหน้านี้ไม่ยอมเปิดเผยไทม์ไลน์ ล่าสุดยอมเปิดเผยแล้ว พบว่า  เป็นชายไทย อายุ 57 ปี ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อาชีพ รับราชการ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 1 มีผู้พักอาศัยรวมผู้ป่วย จำนวน 4 คน ซึ่งช่วงนี้ Work From Home ส่วนใหญ่จะ Work From Home บางครั้งจะไปทำงานที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 โดยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งจะรับประทานอาหารที่นำมาจากบ้านที่ห้องทำงาน สวม mask ตลอด ในวันที่ 1 เม.ย. เดินทางโดยรถตู้ร่วมกับเพื่อน ไปงานเลี้ยงที่โรงแรมบาบาบีช หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนร่วมงานเลี้ยง 2 คน พบติดเชื้อโควิด-19 จึงได้ออกจากงานเลี้ยงไป ในวันที่ 2-3 เม.ย. ไม่ได้เดินทางไปไหน พักอยู่ในโรงแรม ก่อนเดินทางกลับในวันที่ 4 เม.ย.โดยรถตู้ของเพื่อน เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชน จึงพบว่าติดเชื้อโควิด-19           มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นคนในครอบครัว 3 คน และเพื่อนร่วมงานเลี้ยง 30 คน สาเหตุติดเชื้อน่าจะมาจากเพื่อนร่วมงานเลี้ยง          สำหรับ ผู้ป่วยรายนี้ เป็นผู้ป่วยเมื่อวันที่ 6 เมษายน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ยอมเปิดเผย timeline จนกระทั่งต่อมา นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นนทบุรี ได้โพสต์ facebook ส่วนตัวกรณีมีผู้ติดโควิด19ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558 ขอให้เจ้าของประวัติโปรดรีบเปลี่ยนใจให้ข้อมูล ก่อนจะบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับข่าวทั้งหมด