คลัสเตอร์สถานบันเทิง! นพ.ยง ระบุ โควิด-19สายพันธุ์อังกฤษ ต้นตอมาจากกัมพูชา

08 เมษายน 2564, 17:39น.


          หลังมีการตรวจพบว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์ผับทองหล่อ เป็นสายพันธุ์อังกฤษที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้เร็ว และมีความพยายามค้นหาต้นตอว่าสายพันธุ์นี้เข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร  ล่าสุด ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ค ระบุว่า พบการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษพบมากในกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีผู้ป่วยกว่า 1,500 คน องค์การอนามัยโลกตรวจพบและรายงานว่า เป็นสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากในกัมพูชา          เมื่อเป็นเช่นนี้ ต้นตอการระบาดในประเทศไทยครั้งนี้ ไม่น่าจะมาจากสถานกักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ  แต่น่าจะมาจากการเคลื่อนย้ายของประชาชนระหว่างกัมพูชากับไทย เพราะในช่วงที่พบสายพันธุ์นี้ในกัมพูชา เป็นช่วงที่มีแรงงานต่างด้าวหรือคนไทยที่เดินทางข้ามประเทศไป-มา จึงน่าจะเป็นต้นเหตุในการแพร่ระบาดครั้งนี้ข่าวทั้งหมด