สธ.ย้ำ ร้านอาหารเปิดปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโควิด หากพบผู้ติดเชื้อสั่งปิดทันที

08 เมษายน 2564, 16:52น.


          นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข จะเสนอให้ที่ประชุม ศบค.พิจารณาปิดสถานบันเทิงและสถานบริการที่คล้ายกัน ใน 41 จังหวัด จำนวน 14 วัน เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานบันเทิง ส่วนร้านอาหาร สถานประกอบการและธุรกิจอื่นๆ สามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่จะต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด เช่น การเว้นระยะห่าง การคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ การสวมหน้ากากอนามัย และสุขอนามัยภายในร้าน  หากพบว่า มีผู้ติดเชื้อจากร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มนั้น จะต้องปิดทันทีอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค หากพบหลายแห่งในจังหวัดนั้น อาจพิจารณาปิดร้านที่มีความเสี่ยงทั้งจังหวัด 2 สัปดาห์เช่นกัน          ส่วนกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่สามารถทำได้ตามปกติ คือ การสรงน้ำพระ กิจกรรมทางศาสนา รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การเดินทางข้ามจังหวัด แต่จะจะต้องยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ต้องไม่จัดกิจกรรมในสถานที่แออัด ควรจัดในที่โล่งแจ้ง หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสัมผัสกัน งดเล่นปะแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ขอให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

ข่าวทั้งหมด