แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ทองหล่อ ชี้แจงมาตรการลดความเสี่ยง-ป้องกันโควิด-19 ระบาด หลังพบติดเชื้อ

08 เมษายน 2564, 12:45น.


          หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าร่วมงานสัมมนาอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจมืออาชีพเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 และขณะนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ในระหว่างรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ล่าสุดฝ่ายบริหารจัดการฯ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55  จึงเร่งดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดภายในอาคารโดยเร่งด่วน ดังนี้1.โรงแรมปิดบริการชั้นห้องประชุมทันทีเพื่อลดความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 30 วัน รวมทั้งกักตัวพนักงาน ส่วนจัดงานสัมมนาและประชุมที่ให้บริการในวันดังกล่าวทันที2.โรงแรมทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณจุดสัมผัสทุกจุด รวมถึงบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดภายในอาคาร เช่น พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่บริเวณโถงลิฟต์ ลิฟต์โดยสารทั้งหมด ทางเดินส่วนกลาง พื้นที่จอดรถ ลอบบี้ และห้องน้ำ อย่างสม่ำเสมอ ทุกชั่วโมง3.โรงแรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากบริเวณจัดงาน เช่น สำนักงาน ห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ4. ตรวจเชิงรุกพนักงานทุกคน และแยกกักตัวพนักงานที่ให้บริการลูกค้ากลุ่มจัดเลี้ยงผลตรวจไม่ปรากฏผู้พบเชื้อ          นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจัดการฯ ได้ตรวจสอบไปยังผู้จัดงานสัมมนารวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อ ความปลอดภัย และเพื่อทราบข้อมูลการเดินทางภายในอาคาร และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทันที          โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน โรงแรมมีการให้บริการลูกค้าในลักษณะผสมผสาน (Hybrid) โดยให้บริการแก่ลูกค้า ด้านการจัดงานประชุม สัมมนา  ตามปกติ ซึ่งแยกจากส่วนของห้องพัก ที่โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ผ่านการตรวจสอบโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State  Quarantine) ซึ่งมี มาตรการด้านสุขอนามัยอย่างสูงสุดในทุกขั้นตอน โดยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่และการ ทำงานอย่างชัดเจน ทั้งด้านพื้นที่ให้บริการ การจัดการ พนักงานผู้ให้บริการ และการดูแลด้านความปลอดภัย ฯลฯ           อย่างไรก็ตาม ทางโรงแรมฯ ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับโควิดอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำแผนประเมิน และแผนปฏิบัติการตามคำแนะนำนโยบายของสาธารณสุข พนักงานทุกคนได้รับการอบรม เกี่ยวกับวิธีการดูแลสถานที่และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงการรักษาความปลอดภัยตลอดการทำงาน 

ข่าวทั้งหมด